11 12 2014
25. 2.– 9. 5. 2010

25. 2. – 9. 5. 2010
Muzeum moderního umění | Galerie

V retrospektivním řezu představíme tvorbu mezinárodně proslulého českého malíře, kreslíře a keramika Milana Kunce (*1944). Jeho výrazně figurativní práce jsou většinou zařazovány do proudu postmoderního umění. Autor si však již v 70. letech minulého století vytvořil vlastní styl, jenž svého času nazval poněkud provokativně trapným realismem. Dnes je naopak Kuncovo umění oceňováno širokým spektrem diváků pro jeho srozumitelnost a vizuální atraktivnost. Výstava, členěná do několika kapitol (Portrét, Italský klasicismus, Reflexe doby, Bezčasí), bude zaměřena z větší části na autorovu vynikající kreslířskou tvorbu, která není v České republice patřičně známa. Vedle malířových stěžejních obrazů se tak diváci seznámí s celou neobyčejně širokou a vzrušující škálou autorových přístupů ke kresbě. Vedle toho na výstavě nebudou chybět ani umělcovy pro české publikum zcela neznámé výtečné portrétní kresby ze 70. let. Věříme, že výstava doprovázená publikací z nakladatelství Arbor vitae se stane událostí pro všechny milovníky tradičních disciplin, jimž vévodí právě umění kresby.