09 09 2014
4. 4. – 22. 5. 2012

4. 4. – 22. 5. 2012
Muzeum moderního umění | Café ´87 

Výstava svébytných plakátů, kterými se jejich autor Milan Kohout vyjadřuje jasně a přímočaře k sociálním a politickým zvrhlostem posledních let. Plakát má v Kohoutově pojetí apelativní charakter, ale typický je pro něj i humor, který nelze v jeho akční tvorbě přehlédnout.  Milan Kohout, dříve aktivní člen undergroundové „druhé kultury“ a také signatář Charty 77, byl státními úřady donucen v osmdesátých letech opustit republiku. Po obdržení azylu ve Spojených státech se přestěhoval do Bostonu, kde v roce 1993 získal diplom z vysoké umělecké školy The School of the Museum of Fine Arts. Od roku 1994 je členem legendární umělecké skupiny Mobius. V Bostonu vytvářel po řadu let celovečerní performanční představení zaměřená zejména na politiku, lidská práva a kritiku náboženských učení. Jako člen skupiny Mobius objel řadu festivalů po celém světě a získal celou řadu cen a rezidenčních pobytů. V Olomouci pokračuje ve své aktivní umělecké práci, mj. akcí Occupy Olomouc.