25 04 2013 - 11 08 2013
25. 4. — 11. 8. 2013
25. 4. — 11. 8. 2013 Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie, Ambit Shrnutí kulturních, historických a uměleckých aspektů 1150. výročí cyrilometodějské mise na Moravu s důrazem na olomoucké, respektive moravské souvislosti ve výtvarném umění. Tak lze stručně charakterizovat výstavu, která spolu s doprovodnou kolektivní monografií představí fenomén cyrilometodějské úcty a tradice ve výtvarném umění v českých zemích v širokém časovém rozsahu 10.– 21. století. Výstavní projekt k cyrilometodějskému výročí, zaštítěný Ministerstvem kultury ČR, zahrnuje čtyři základní akce: výstavy Moravského zemského muzea v Brně a Muzea umění Olomouc a odborné konference Karlovy univerzity v Praze a Akademie věd v Brně.