29 03 2016
Mobilní erotikon 10. 2. – 27. 3. 2016

10. 2. – 27. 3. 2016 
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | CAFÉ 87

Nová výstava v Café 87 představí výběr erotických kreseb výtvarného umělce Marka Marka. Všechny kresby vznikaly v autorově mobilním telefonu, odtud byly exportovány do počítače a zvětšeny.

Autor se narodil roce dobytí Měsíce na tak zvané Hanácké Vysočině v blízkosti Opičích Hor. Marek Marek je typ osobnosti, která žije okamžikem. I proto si nepřeje, aby jeho slovesná, výtvarná a hudební tvorba byla systematicky kýmkoli mapována. Po velkém úsilí se podařilo získat autorův souhlas k prezentaci erotické části jeho díla s výhradní podmínkou, že vybraný soubor Mobilní erotikon bude prezentován v ložnici. Přičemž ložnicí umělec rozumí prostor, kde je možné si zdřímnout, tedy i prostor kavárenský. Kurátoři výstavy se odklonili od stěžejního tématu autorovy tvorby, kterým je ztvárňování hanácké roviny.

Je patrné, že Marek Marek je fascinován horizontálou, která se odráží i v jeho básnické tvorbě. Konstatuje například: „…v rovině jsem nejblíž Bohu.“ nebo „… křivky hanácké roviny jsou křivky ležící voňavé ženy.“ Kresby (nejen ty erotické) vznikají jako výtvarná sekundová mikrodramata bez korekcí. „Marek dobíjí kresby do mobilu jako náboje do koltu, které pak střílí po svých přátelích,“ říká jeden z jeho přátel. Jedná se výhradně o tvorbu a la prima, jejíž dětská i jinošská hravost působí na diváka obvykle úsměvně. A úsměv je to, co Marek Marek nejraději rozdává svým blízkým. Doufáme, že i váš úsměv bude výsledkem působení této výstavy.