08 01 2015
29. 4. – 19. 5. 2009

29. 4. – 19. 5. 2009
Muzeum moderního umění | Café ´87

Návštěvníkům Café 87 bude představen výsledek workshopu pod vedením malíře Michaela Rittsteina, který bude po tři týdny doprovodnou výstavou k autorově retrospektivní výstavě v Trojlodí Muzea moderního umění. Slavnostního zahájení se zúčastní iniciátor workshopu, kterého doplní spoluautoři obrazu, tedy účastníci výtvarné dílny.