11 12 2014
30. 3. – 9. 5. 2010

30. 3. – 9. 5. 2010
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Café Amadeus

Výstava Lukáše Cetery (*1980) je v pořadí již druhou akcí, která přináší sondu do tvorby studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Na rozdíl od svého předchůdce, Areka Goly, který v Olomouci vystavoval tématický soubor Ženy v dole a který svým zaměření a pojetím spadal do oblasti tzv. nového dokumentu, se Cetera soustředil spíše na konceptuálněji pojatou tvorbu. Výchozím impulzem pro vznik Ceterova fotografického cyklu byla potřeba zaznamenávat šťastné okamžiky. Postupně snímky nabývaly na novém významu, lze z nich vycítit autorovu snahu o trvalé znovunarození šťastných chvil a jejich vyložení jako obecněji srozumitelný stav.