23 02 2015
6. 11. 2008 – 1. 2. 2009

6. 11. 2008 – 1. 2. 2009
Muzeum moderního umění | Trojlodí

Arcidiecézní muzeum Kroměříž bylo založeno 20. června 2007. Jeho sídlem je někdejší letní rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů – kroměřížský zámek. Výstava Luk & lyra je prvním pokusem představit veřejnosti nejen výběr z toho, co mají možnost prohlédnout si návštěvníci kroměřížského zámku, ale tentokrát také průřez všemi zámeckými sbírkovými okruhy, jež tvoří soubor nesporně světové umělecké úrovně.

Počátky jedinečné kolekce, která dnes čítá asi 135 000 sbírkových předmětů, souvisejí především s osobností biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Nejenže položil rozsáhlými nákupy základ prakticky ke všem dnešním sbírkám, ale na sklonku života se rozhodl věnovat i svoje vlastní umělecké sbírky olomouckému biskupství a zavázal ty, kteří přijdou po něm, k náležité péči o tyto fondy.

K nejvýznamnějším a nejreprezentativnějším souborům patří v Kroměříži bezpochyby malířská sbírka. Jádro kolekce pocházelo ze sbírek popraveného anglického krále Karla I. a lorda Thomase Howarda z Arundelu (např. Tizian, Veronese ad.). Z dalších připomeňme jména jako Lucas Cranach st., Anthonis van Dyck, Samuel van Hoogstraten, Jan Kryštof Liška, Annibale Carracci ad. Stejně hodnotné a z uměleckohistorického hlediska srovnatelné jsou sbírka staromistrovských kreseb (v níž jsou zastoupena mnohá přední evropská, zejména italská umělecká centra, z autorů např. Sebastiano del Piombo), podobně jako rozsáhlá sbírka staré grafiky. Nejpočetnější část kroměřížských sbírek představuje zámecká knihovna. Ve fondu jsou zastoupeny nejrozmanitější vědní obory (teologie, filozofie, historie, lékařství, botanika, astronomie, kartografie, fyzika, geometrie ad.) a samozřejmě také rozličné umělecké druhy. Podobně obsáhlý je hudební archiv, reprezentativní charakter má také sbírka mincí a medailí. Posledním sbírkovým okruhem je mobiliární fond zahrnující nábytek, stolovací soupravy, profánní i liturgické textilie a lovecké zbraně a trofeje od 15. do 19. století.

K výstavě vychází podrobný, bohatě ilustrovaný katalog.