19 08 2014
11. 12. 2013 – 5. 2. 2014

11. 12. 2013 – 5. 2. 2014
Muzeum moderního umění | Café ´87

Mansos znamená španělsky krotký, ochočený. Říká se tak i civilizovaným indiánům, jako třeba Čamakokům z Gran Chaca v Paraguayi, které na svých fotografiích zachycuje Pavel Frič. Je náčelníkem sdružení Checomacoco, které pomáhá indiánům s českou krví co nejlépe obstát v dnešním světě. Onu „českou krev“ tam přivezl jeho děd, známý cestovatel a botanik Alberto V. Frič. Podle jeho knihy o indiánu Čerwuišovi vznikl komiks Lucie Lomové Divoši, který výstava také představí. Jeho příběh se odehrává před sto lety v Evropě i Gran Chacu a přináší téma devastace tradičního indiánského způsobu života naší civilizací. A potažmo také klade otázku, co si počít s tímto břemenem. Sdružení Checomacoco na ni odpovídá účinným způsobem.