08 01 2015
10. 6. – 11. 10. 2009

10. 6. – 11. 10. 2009
Muzeum moderního umění | Trojlodí

Výstava, a publikace k ní vydaná, představí sbírkotvornou činnost, kterou MUO na poli knižní kultury od 90. let minulého století vyvíjí. V rámci muzejní knihovny tak bude prezentována Sbírka Kniha 20. století, jež mapuje knižní umění od přelomu 19. a 20. století až do 60. let 20. století, a Knihovna O. F. Bablera, kterou jako pozůstalost po tomto olomouckém překladateli a bibliofilovi muzeum uchovává. Další knižním vystaveným celkem bude samostatná sbírka Autorské knihy, včetně jejích nejnovějších přírůstků, tzv. Sbírka Rainera Pretzella.