KVĚTY TRPĚLIVOSTI: Květinové motivy v liturgickém umění

01 06 2022 - 30 09 2022
Krypta katedrály sv. Václava
Christiana Colloredo-Mannsfeld (1801 Praha – 1886 Vídeň) Sametová kasule s malovanými exotickými květy Opočno, 1826 Hedvábný samet, kresba barevnými tušemi Římskokatolická farnost Opočno
Christiana Colloredo-Mannsfeld (1801 Praha – 1886 Vídeň) Sametová kasule s malovanými exotickými květy Opočno, 1826 Hedvábný samet, kresba barevnými tušemi Římskokatolická farnost Opočno

Jako mocné duchovní symboly se motivy z rostlinné říše objevují již v biblických textech a posléze i v duchovní literatuře. Od středověku se však s jejich zobrazením můžeme setkat také v umění a uměleckém řemesle, kde byly často používány jako nositelé a zprostředkovatelé abstraktních myšlenek, transcendentních obsahů a významů. Krása přírody, její pestrost a variabilita byly od raného středověku vnímány jako důkaz Božího stvoření. Křehkost bytí květin byla spojována s křehkostí a zranitelností lidského života…

Instalace v kryptě olomoucké katedrály představí pestře vyšívaná, drahocenná mešní roucha, zlatnicky dokonale zpracované liturgické nádoby s rostlinnými a květinovými motivy, výběr barokních duchovních tisků a bohatě ilustrovaných rukopisných modlitebních knih i ukázky dobových herbárií či grafických vzorníků, které sloužily umělcům a řemeslníkům jako pestrý zdroj inspirace napříč staletími.

Po výstavě a katalogu Ornamenta episcopi, věnovaných liturgickým rouchům olomoucké katedrály, jde o další výstup grantového projektu na zpracování historických liturgických textilií v českých zemích, řešeného na Cyrilometodějské teologické fakultě UP a Národním památkovém ústavu v letech 2016–2022.

Exponáty na výstavě budou zapůjčeny z majetku římskokatolických farností Olomoucké arcidiecéze a Královehradecké diecéze, sbírek Arcibiskupství olomouckého a Muzea umění Olomouc.