Kroměřížská zámecká knihovna III. Rukopisy 9. – 16. století

05 09 2024 - 27 10 2024
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Bible česká Duchka z Mníšku (Skalická) Praha (?), 1433
Bible česká Duchka z Mníšku (Skalická) Praha (?), 1433

Výstava představí středověké a raně novověké rukopisy uložené v knihovně arcibiskupského zámku v Kroměříži. Mnohé z nich byly nově objeveny, autorsky určeny či datovány v rámci podrobného studia sbírky, jehož výsledkem je katalog připravený autorským týmem specialistů. Nejstarším rukopisem zámecké knihovny je Gregoriánský sakramentář z 2. poloviny 9. století, elegantní kodex psaný karolinskou minuskulou. Liturgické rukopisy jsou ve sbírce zastoupeny nejčastěji. Jedná se o misály, chorální knihy, bible, ale také modlitební knihy drobného formátu určené pro soukromé rozjímání. Knihovna uchovává i teologické rukopisy, právnické kodexy a knihy věnované astrologii, logice a lékařství. Mnoho rukopisů je bohatě zdobeno iluminacemi. Vzhledem k citlivosti středověkých knih na klimatické a světelné podmínky může být každý rukopis vystaven pouze po dobu jednoho měsíce, a proto se výstava uskuteční ve dvou etapách, během nichž se knihy prostřídají. Kaple sv. Jana Křtitele v ambitu katedrály sv. Václava byla postavena v 1. polovině 15. století jako budova kapitulní knihovny. Výstava nás tedy načas opět přenese do doby, kdy kaple ukrývala nejstarší knižní poklady olomoucké diecéze.

Výstava představí středověké a raně novověké rukopisy uložené v knihovně arcibiskupského zámku v Kroměříži. Mnohé z nich byly nově objeveny, autorsky určeny či datovány v rámci podrobného studia sbírky, jehož výsledkem je katalog připravený autorským týmem specialistů. Nejstarším rukopisem zámecké knihovny je Gregoriánský sakramentář z 2. poloviny 9. století, elegantní kodex psaný karolinskou minuskulou. Liturgické rukopisy jsou ve sbírce zastoupeny nejčastěji. Jedná se o misály, chorální knihy, bible, ale také modlitební knihy drobného formátu určené pro soukromé rozjímání. Knihovna uchovává i teologické rukopisy, právnické kodexy a knihy věnované astrologii, logice a lékařství. Mnoho rukopisů je bohatě zdobeno iluminacemi. Vzhledem k citlivosti středověkých knih na klimatické a světelné podmínky může být každý rukopis vystaven pouze po dobu jednoho měsíce, a proto se výstava uskuteční ve dvou etapách, během nichž se knihy prostřídají. Kaple sv. Jana Křtitele v ambitu katedrály sv. Václava byla postavena v 1. polovině 15. století jako budova kapitulní knihovny. Výstava nás tedy načas opět přenese do doby, kdy kaple ukrývala nejstarší knižní poklady olomoucké diecéze.