02 03 2015
23. 4. – 4. 10. 2015

23. 4. – 4. 10. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Kaple sv. Jana Křtitele

Další z řady restaurátorských výstav věnujeme Křivákově Pietě – jedné z nejkvalitnějších českých gotických soch patřících k tzv. krásnému slohu. Pieta pocházející ze sbírky olomouckého kanovníka Petra Křiváka vznikla pravděpodobně v 90. letech 14. století v prestižní pražské dílně, z níž pochází také slohově nejbližší dochovaná socha – Pieta z kláštera Seeon v Horním Bavorsku (Bayerisches Nationalmuseum München). Představíme průběh náročného restaurátorského zásahu, který vedl k mnoha zajímavým zjištěním, například objevu původní polychromie. Ta po postupném odkrytí radikálně změnila vzhled celé sochy a nyní umožňuje nahlížet na pozoruhodné a velkou dramatičností prodchnuté dílo stejně, jako tomu bylo v době jeho vzniku.