09 09 2014
13. 11. 2012 — 17. 3. 2013

13. 11. 2012 — 17. 3. 2013
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Café Amadeus

Kristýna Erbenová (*1987) patří k nejmladší generaci fotografů. Je čerstvou absolventkou Institutu tvůrčí fotografie Slezské Univerzity v Opavě, kde nyní pokračuje na magisterském stupni. Společně s fotografií studuje také filmovou vědu a anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Fotografie Kristýny Erbenové jsou příznačné melancholickou náladou a pečlivým technickým provedením (klasický čtvercový fotografický materiál).

Účastnila se výstav a festivalů fotografie u nás i v zahraničí a její práce byla reflektována odborným tiskem i médii (Atelier, Týden, Lidové noviny, Prager Zeitung, Prague Post, Český rozhlas Regina, portrét autorky v pořadu kultura.cz České televize).

Podrobné informace a portfolio: www.kristynaerbenova.com