KK 2 Dnes – Nahoře bez

08 10 2008 - 03 11 2008
8. 10. – 3. 11. 2008

8. 10. – 3. 11. 2008
Muzeum moderního umění | Café ´87

Výstavní projekt KK 2 Dnes – Nahoře bez vzešel z osobní iniciativy několika členů olomouckého Klubu konkretistů. Od začátku byl koncipován jako pocta teoretikovi moderního umění a teoretikovi Klubu konktrétistů Arsénu Pohribnému, který se letos dožívá 80 let. Devět autorů – Vladimír Havlík, Jan a Pavel Herynkovi, Jiří Krtička, Zdeněk Kučera, David Medek, Vladimír Pospíšil, Dana Puchnarová a Jiří Toman – představuje svá novější díla, která nevycházejí jen z teoretických předpokladů konkretismu, ale zdárně rozšiřují jeho hranice.