Kateřina Černá: Nosíš také letos turban? | Rukou psané dopisy přátelské i s obrázky

07 05 2020 - 13 09 2020
Muzeum moderního umění

V prostoru kavárny Muzea umění Olomouc jsme připravili neobvyklou a osvěžující výstavu dopisů Kateřiny Černé přátelům (například Arsénu Pohribnému, Evě Janoškově aj.), které doprovázela často obrázky, kolážemi i asamblážemi. Nekodifikovaná, veskrze osobní kategorie dopisů s obrázky je v pojetí Kateřiny Černé formálně různorodá, a je tu představena jako živý otevřený záznam lidského příběhu. Vévodí tu kromě výtvarných libostí jemný humor a vlídnost. Slovo, písmo a obraz v jednotě. Signum osobnosti.

S dílem akademické malířky, grafičky a básnířky Kateřiny Černé se diváci mohli potkat na mnoha výstavách, také prostřednictvím rozsáhlejší monografie vydané před několika lety nakladatelstvím Arbor vitae. Její  neformální  práce, pro něž je charakteristická originalita,  neokázalost, zvláštní lyrismus a specifický humor, si získávají své příznivce. Kateřina Černá je autorkou mnoha autorských knížek menších formátů, vydávaných nakladatelstvím Bylo nebylo, kterými si může návštěvník na výstavě zalistovat, ale také si počíst.   

Malířka, grafička, básnířka Kateřina Černá studovala v letech 1957 – 1963 na Akademii výtvarných umění v ateliérech prof. Vlastimila Rady a prof. Karla Součka, přes dvacet let učila na ZUŠ v Praze Modřanech. Od roku 1991 je členkou SČUG Hollar, je členkou pražského „Pařížského klubu“, je zakladatelkou soukromého rukodělného vydavatelství Grafoman. Okruhy její tvorby tvoří obrazy, kresby, grafika, koláže, asambláže, autorské knížky, kreslené papírové tašky, dortové dečky s písmem, textilní loutky aj.