18 08 2014
16. 10. 2014 — 11. 1. 2015

Karel Malich | Vnitřní světlo

16. 10. 2014 — 11. 1. 2015
Muzeum moderního umění | Galerie

Komorní výstava kreseb, grafik a plastik Karla Malicha (*1924) je další sondou do bohatých sbírek. Malichovo dílo nemá v dějinách českého moderního umění srovnání. Je jedinečné a zároveň osamělé. Jeho inspirace vychází z přírody a vrcholí v nekonečném kosmu. Zde nachází energii, kterou kresebně či graficky zaznamenává pomocí siločar a doplňuje o osobní prožitky světla a barev. V plastice pak minimální použití hmoty posouvá jeho dílo na samotnou hranici možností moderního sochařství. Výstavu připravujeme k autorovu životnímu jubileu.