09 09 2014
28. 6. — 30. 9. 2012

28. 6. — 30. 9. 2012
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit

Rodák ze slovinské Lublaně Josip Plečnik (1872–1957) byl jedním z nejtalentovanějších a také nejosobitějších příslušníků umělecké generace, která v devadesátých letech 19. století vystudovala na vídeňské Akademii výtvarných umění a po přelomu století výrazně ovlivnila středoevropské umění. Architekta Plečnika později mnohé spojilo s kulturou českých zemí: vyučoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole, stal se prvním hradním architektem T. G. Masaryka a jeden ze svých nejpůsobivějších kostelů, chrám Nejsvětějšího Srdce Páně, postavil rovněž v Praze. Sakrální architekturu považoval vůbec za vrcholné umělecké dílo. A právě architektuře jeho četných kostelů – ať již v Praze, ve Vídni, Slovinsku, Srbsku – je věnována výstava fotografií nejlepšího znalce a interpreta Plečnikova díla, uměleckého historika a někdejšího slovinského velvyslance u nás Damjana Prelovšeka.