Josef Vinecký (1882-1949) | Umělec čisté pravdy tvaru a materiálu

17 06 2010 - 03 10 2010
Muzeum moderního umění | Salon

Souborná výstava je komplexním uměleckohistorickým zhodnocením díla dosud neprávem opomíjeného představitele evropské umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy, jehož tvůrčí aktivity se rozvíjely v letech 1902 – 1936 v Německu (Weimar, Unterweißbach, Wiesbaden, Breslau, Berlin) a pak v bývalém Československu (Bratislava, Praha, Olomouc). 

Všechny tvůrčí periody umělce, na počátku 20. století žáka a asistenta Henryho van de Velde, jsou v expozici doloženy kolekcí užitných předmětů a sochařských děl vzácně dochovaných ve veřejných a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Představu o nepřenosných autorových dílech vytváří soubor velkoformátových fotografií. 

Výstavu doprovází monografie Aleny Kavčákové (Osobnost sochaře Josefa Vineckého v kontextu evropské avantgardy 20. století, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009.).