02 03 2015
5. 6. – 4. 10. 2015

5. 6. – 4. 10. 2015
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Galerie Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Souborná prezentace díla významného středoevropského malíře oltářních obrazů a fresek, který vyzdobil interiéry kostelů a zámků na celé Moravě a ve Slezsku. V mládí Stern prošel italským školením. Po návratu do střední Evropy jej zaměstnal hrabě Leopold Ditrichstein a přesunul svou dílnu do Brna, které se na další desetiletí stalo jeho domovem a kde také v roce 1775 zemřel. Kromě Brna, kde maloval pro kostely sv. Jakuba, sv. Jana Křtitele, kapucínský a františkánský řád a další, pracoval pro olomouckého biskupa v Kroměříži, pro premonstráty na Klášterním Hradisku u Olomouce, dále v Krnově ve Slezsku, Borotíně u Blanska, v Dubu nad Moravou a dalších městech a obcích.

Ačkoli jej řadíme mezi nejvýznamnější a nejproduktivnější malíře poloviny 18. století na Moravě, nebyla dosud Josefu Sternovi věnována jediná samostatná výstava, která by odpovídajícím způsobem shrnula jeho umělecký odkaz. Naše výstava představí všechny polohy jeho tvorby. Olejové skici, kresby a oltářní obrazy budou společně s freskovou výzdobou kroměřížské zámecké kaple a knihovny unikátní příležitostí nahlédnout pod jeho malířský štětec a přiblížit profesní život významného barokního umělce přímo před autentickými díly. Výstavu i příběh samotný dotvoří sochařská díla Sternova uměleckého partnera, brněnského sochaře Ondřeje Schweigla. Výstupem projektu bude kromě cílené edukační činnosti také reprezentativní katalog děl Josefa Sterna.

Výstavu pořádá Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž ve spolupráci se Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pod záštitou Jeho Excelence Mons. Vojtěcha Cikrle, biskupa brněnského.