19 08 2014
25. 6. – 15. 9. 2013

25. 6. – 15. 9. 2013
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Café Amadeus

Ve své době patřil k významným a oceňovaným fotografům a jeho fotku publikoval na titulní stránce i prestižní časopis American Photography. Dnes je jméno olomouckého fotografa Josefa Mikulky (1892 – 1975) známé jen znalcům a historikům. Do širšího povědomí by jeho dílo chtěla vrátit olomoucká Galerie Café Amadeus ve stejnojmenné kavárně Arcidiecézního muzea Olomouc výstavou nazvanou Sentiment, která bude zahájena 25. června a potrvá do 15. září.

Rodák z Bohuslavic u Litovle se začal fotografii věnovat ve svých 18 letech. V období mezi dvěma světovými válkami byl aktivním členem amatérského hnutí u nás, byl členem Klubu fotografů amatérů v Olomouci.

Podle kurátora výstavy Davida Komínka Mikulkovy fotografie nepřekypují experimentem, ale dokumentují život v duchu doznívajícího piktorialismu a klasické krajinářské fotografie. „Láska k přírodě a k lidem, patrná z jeho snímků, jde napříč celou jeho tvorbou. Snad to byla aktivní zkušenost ze dvou světových konfliktů, která nutila Mikulku hledat ve svých snímcích klid, vyrovnanost a poezii,“ řekl Komínek. 

Jeho velkým fotografickým námětem byla podle historičky umění Štěpánky Bieleszové také Olomouc. „Starobylé uličky, atmosféra městských parků, povodí řeky Moravy. U všech jeho fotografií je patrná atmosféra podmalovaná světlem, počasím, nálada z nich doslova promlouvá,“ popsala Mikulkovy snímky.

Fotografie Josefa Mikulky se ve své době těšily velké pozornosti, posbíraly i ceny na domácích i zahraničních výstavách. „Jeho práce ocenili na mezinárodních salonech v Lucernu nebo v Cannes, fotografii ´Vánoční stromek´ publikoval na titulní stránce prestižní americký časopis American Photography,“ upozornil Komínek. Dnes je však jeho jméno pozapomenuté a zůstává ve stínu slavnějších a progresivnějších vrstevníků, jako byli František Drtikol, Jaromír Funke či Josef Sudek. „Přestože byl fotoamatér a nepatřil mezi průkopníky nových trendů, nepostrádají jeho fotografie výtvarné a estetické kvality. Hodnota jeho fotografií je nejen v umělecké rovině, ale i v rovině dokumentární a historické,“ vysvětlila význam Mikulkovy tvorby Bieleszová.

Výstava nazvaná Sentiment bude v kavárně Arcidiecézního muzea Olomouc zahájena v úterý 25. června v 17 hodin a potrvá do 15. září. Galerie Café Amadeus vznikla v roce 2009. Dramaturgie výstav, jež vzniká ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, se zaměřuje na tvorbu střední a nejmladší generace. Dosud galerie uspořádala více než 20 výstav. V roce 2011 byla jako jediná česká galerie pozvána na prestižní pařížský Festival mladé evropské fotografie Circulation(s).