23 02 2015
20. 11. 2008 – 25. 1. 2009

20. 11. 2008 – 25. 1. 2009
Muzeum moderního umění| Obrazárna

Prostý název výstavy „Josef Lada“ byl volen záměrně jako značka díla, které v nejlepším slova smyslu zlidovělo. Známe jej z dětských knih a také z ilustrací Haškova nesmrtelného Švejka, kreslených filmů, kalendářů, plakátů a pohlednic, ale známe jej zprostředkovaně, nikoliv z originálů, ale z reprodukcí a tak, ačkoliv výtvarné dílo Josefa Lady (1887–1957) patří k nejznámějším a nejoblíbenějším, máme jen zřídka možnost vidět jeho pravou podobu. Navíc je to vůbec první Ladova výstava v Olomouci.

Tento fakt ovlivnil výběr obrazů a kreseb. Kurátoři této výstavy představují Ladu především jako malíře a ovšem také jako originálního tvůrce, jenž ke svému nezaměnitelnému a vskutku modernímu rukopisu přišel po mnoha letech, cestou složitou a plnou nástrah, které číhaly na osmnáctiletého kreslíře Vilímkových Humoristických listů.

Začínal jako kreslíř, jehož od dětských let okouzlilo dílo Mikoláše Alše, později se živil jako autor kreslených vtipů a karikaturista a končil jako malíř „českého mýtu“, idyl a zimních pohádek na straně jedné, ale také vesnických tancovaček a pranic a ovšem i záhadných a poněkud děsivých scén na straně druhé. Lada je zajisté malířem země a pozemské krásy, je rustikální ale je také metafyzický, když maluje krajiny pod hvězdnou oblohou a bez lidí. Divák si uvědomí, že v tomto rozměry nevelkém díle je skryté drama a že vůbec není tak jednoduché jak se zdá.

Výběr se zaměřil na díla vskutku klasická a nejtypičtější, ale také na práce málo známé a začátečnické. Důležité je, že na výstavě jsou v rámci tématických okruhů prezentována díla, která nebyla vystavena již padesát let a také několik prací, které ještě nebyly vystaveny vůbec.

Výstava představí také Ladu jako autora veselých kreseb a ilustrátora mnoha knížek pro děti. Umělec často tvořil jen pro děti a viděl v nich nejlepší kritiky a znalce svého díla. Výstava přibližně dvou set obrazů a kreseb přinese v reprezentativním výběru zajisté to nejlepší z Ladova známého i neznámého díla.