13 11 2014
18. 5. – 28. 8. 2011

18. 5. – 28. 8. 2011
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Další z řady monografických výstav významných představitelů starého umění na Moravě se zaměří na život a dílo předního olomouckého barokního malíře. Josef Ignác Sadler zaujímá mezi svými současníky, činnými na Moravě a ve Slezsku ve druhé třetině 18. století, osobité a solitérní místo díky zcela odlišnému stylovému zaměření. Zatímco většina tehdejších umělců následovala příklad Franze Antona Maulbertsche (1724–1796), přední osobnosti pozdního baroka ve střední Evropě, Sadler se orientoval na římskou akademizující malbu, zejména na tvorbu Corrada Giaquinta (1703–1766). Sadlerovo poměrně početné dílo v podobě závěsných a oltářních obrazů a freskových realizací je soustředěno především na střední a severní Moravě a ve Slezsku. Výstava zahrne Sadlerova díla zastoupená v muzejních institucích a římskokatolických farnostech. Doplní je ukázky tvorby jeho současníků.