11 12 2014
6. 5. – 3. 10. 2010

6. 5. – 3. 10. 2010
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | zámek

Další z řady monografických výstav významných představitelů starého umění v moravském prostředí se zaměří na život a dílo jednoho z předních olomouckých barokních malířů. Josef Ignác Sadler zaujímá mezi svými současníky, činnými na Moravě a ve Slezsku ve druhé třetině 18. století, osobité a solitérní místo díky zcela odlišnému stylovému zaměření. Zatímco většina tehdejších umělců následovala příklad Franze Antona Maulbertsche (1724-1796), přední osobnosti pozdního baroka ve střední Evropě, Sadler se orientoval na římskou akademizující malbu, zejména na tvorbu Corrada Giaquinta (1703-1766). Sadlerovo poměrně početné dílo v podobě závěsných obrazů a freskových realizací je soustředěno především na střední a severní Moravě a ve Slezsku. Za jeho chef d´oeuvre se považuje výzdoba bývalého augustiniánského kostela sv. Trojice ve Fulneku. Výstava zahrne Sadlerova díla zastoupená v muzejních institucích a římskokatolických farnostech. Doplní je ukázky tvorby jeho současníků.