02 03 2015
17. 4. — 3. 5. 2015

17. 4. — 3. 5. 2015
Muzeum moderního umění | Café 87

Jiří Šalamoun ilustroval či graficky upravil více než sedmdesát knih, výtvarně se podílel na přípravě zhruba čtyřiceti animovaných filmů, jeho tvorba zahrnuje velký počet volných grafických tisků, litografických cyklů a kreseb. Výčet jeho výtvarných realizací by nebyl úplný, pokud bychom opomněli filmové, divadelní a výstavní plakáty. Krátkodobá prezentace této části Šalamounova tvůrčího spektra doprovází – společně s výběrem grafických řešení gramodesek vydavatelství Supraphon v Divadle Hudby – monografickou výstavu autora, kterou Muzeum umění Olomouc připravilo k jeho životnímu jubileu.

Součástí večera bude také přednáška Jana Rouse, autora výstavy Jiří Šalamoun | No tohle?!, kterou doplní komentovanou prohlídkou expozice.