Jiří Kolář: Babyluna

01 10 2020 - 25 04 2021
Muzeum moderního umění
Titulní strana knihy Jiřího Koláře Babyluna
Jiří Kolář: Babyluna

První výstava kompletního souboru textogramů Jiřího Koláře (1914-2002) s názvem Babyluna je důležitým klíčem k poznání Kolářovy rané tvorby. Kolář zde na padesáti pěti listech představuje symbolický útvar založený na propojování techniky obrazové konfrontáže s autorskými epigramy. Historik umění Tomáš Pospiszyl Babylunu nazval „kolářovskou Rosettskou deskou,“ soubor je totiž jedinečný především svou kompletností a uceleností, které u jiných Kolářových prací z tohoto období chybí. Výstava souboru zakoupeného Muzeem umění Olomouc v roce 2017 tak zároveň nabídne hlubší vhled do asociativního a metaforického myšlení autora spojeného s uměleckou tvorbou na pomezí poezie a výtvarného umění.

Babyluna je sérií konfrontáží – nad sebe kladené časopisové výstřižky Jiří Kolář doplňuje autorskými příslovími a spojení obrazu s textem nazývá textogramy. Soubor je jedinečný především svou kompletností a uceleností, které u jiných autorových prací z tohoto období chybí. Výstava tak nabídne hlubší vhled do asociativního a metaforického myšlení umělce spojeného s tvorbou na pomezí poezie a výtvarného umění. “Kolářovy koláže z počátku padesátých let, včetně Babyluny, ukazují, že období pozdního stalinismu generovalo v tvůrčích osobnostech nejen vážnost, ale také absurdní humor, smysl pro paradox, černý humor. V tom všem se ale kritika režimu, odpor k hlouposti a krutosti, projevuje,“ říká autorka výstavy Marie Klimešová, která pro MUO již dříve připravila úspěšné retrospektivní výstavy Běly Kolářové nebo Zbyňka Sekala.

“Babyluna je další z řady výstav připravovaných v rámci projektů SEFO a Databáze středoevropského umění (CEAD), které se soustředí na poválečné umění a jeho tvůrce v regionu střední Evropy,” doplňuje kurátor Jakub Frank. „Autorkou výstavy je Marie Klimešová, která pro Muzeum umění Olomouc již dříve připravila úspěšné retrospektivní výstavy Běly Kolářové nebo Zbyňka Sekala.“

Babyluna je sérií konfrontáží – nad sebe kladené časopisové výstřižky Jiří Kolář doplňuje autorskými příslovími a spojení obrazu s textem nazývá textogramy. Soubor je jedinečný především svou kompletností a uceleností, které u jiných autorových prací z tohoto období chybí. Výstava tak nabídne hlubší vhled do asociativního a metaforického myšlení umělce spojeného s tvorbou na pomezí poezie a výtvarného umění. “Kolářovy koláže z počátku padesátých let, včetně Babyluny, ukazují, že období pozdního stalinismu generovalo v tvůrčích osobnostech nejen vážnost, ale také absurdní humor, smysl pro paradox, černý humor. V tom všem se ale kritika režimu, odpor k hlouposti a krutosti, projevuje,“ říká autorka výstavy Marie Klimešová, která pro MUO již dříve připravila úspěšné retrospektivní výstavy Běly Kolářové nebo Zbyňka Sekala.

“Babyluna je další z řady výstav připravovaných v rámci projektů SEFO a Databáze středoevropského umění (CEAD), které se soustředí na poválečné umění a jeho tvůrce v regionu střední Evropy,” doplňuje kurátor Jakub Frank. „Autorkou výstavy je Marie Klimešová, která pro Muzeum umění Olomouc již dříve připravila úspěšné retrospektivní výstavy Běly Kolářové nebo Zbyňka Sekala.“

Kolářovy textogramy budou moci vidět návštěvníci olomouckého Muzea moderního umění do 3. 1. 2021.

Textogram Jiřího Koláře z Babyluny: Každé zvednutí ruky někomu stíná hlavu
Jiří Kolář: Babyluna. Každé zvednutí ruky někomu stíná hlavu
Textogram Jiřího Koláře z Babyluny: Každé zvednutí ruky někomu stíná hlavu
Jiří Kolář: Babyluna. Každé zvednutí ruky někomu stíná hlavu
Doplnění k textogramu: Nikdo neví co mu přinese ohlédnutí
Jiří Kolář: Babyluna. Nikdo neví co mu přinese ohlédnutí
Doplnění k textogramu: Nikdo neví co mu přinese ohlédnutí
Jiří Kolář: Babyluna. Nikdo neví co mu přinese ohlédnutí

VÝSTAVA: Jiří Kolář: Babyluna
ZAHÁJENÍ: 1. 10. 2020
TRVÁNÍ do 4. 4. 2021
MÍSTO: Muzeum moderního umění – Galerie
AUTORKA: Marie Klimešová
KURÁTOR: Jakub Frank
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Jakub Frank, Michal Soukup
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ: Beata Rakowská, Vladimír Vaca