13 11 2014
29. 9. 2011 – 19. 2. 2012

29. 9. 2011 – 19. 2. 2012
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Další z monografických výstav Arcidiecézního muzea Olomouc se zaměří na tvorbu jedné z nejvýraznějších a nejoriginálnějších osobností moravského baroka, sochaře Jiřího Antonína Heinze. Jako jeden z mála na Moravě působících barokních umělců vyšel tento svitavský rodák z domácího prostředí. Životními osudy je neodmyslitelně spjat se třemi místy svého působení – Uničovem, Olomoucí a Znojmem. Poměrně velký počet dochovaných děl zahrnuje řadu jak jednotlivých exteriérových soch i složitě komponovaných sousoší, tak náročné řezbářské a později také štukatérské realizace v chrámových interiérech. Vystavený výběr především z Heinzovy řezbářské tvorby přiblíží originalitu a uměleckou opravdovost tohoto výjimečného sochaře, jehož nejlepší díla jsou srovnatelná s díly předních sochařů evropského baroka.