08 01 2015
24. 9. 2009 – 3. 1. 2010

24. 9. 2009 – 3. 1. 2010
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Monografická výstava je zaměřena na jednu z nejvýznamnějších osobností českých středověkých dějin, olomouckého biskupa, diplomata a církevního reformátora Jindřicha Zdíka (1126-1150). Představí vrcholně románskou architekturu biskupových staveb, umělecké řemeslo, archeologické nálezy, listiny a iluminované rukopisy ze Zdíkova skriptoria včetně Olomouckého horologia, které se již po staletí nachází ve švédských sbírkách.