Jan Moravec/ Výsledek pozorování 

07 01 2020 - 22 03 2020
Muzeum moderního umění
Jan Moravec, Výsledek pozorování
Jan Moravec, Výsledek pozorování

Jan Moravec (1975), absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, v současné době učitel Střední umělecké školy grafické v Jihlavě a také majitel Reynkovy satinýrky je mistrem především ve dvou grafických oblastech – leptu a suché jehle. Obojího využívá specificky a po svém, principiálně ale pro shodný účel – záznam krajiny a jejího prožívání, přičemž krajinou může být také dav, scenérie lidských těl, nejen geografie Vysočiny. Poezie a jemnocit, který je pro něj typický, ani v jednom z případů nekontrastuje s tím, čemu lze říkat „výsledky pozorování“, naopak – činí je plnohodnotnými.

Vernisáž se koná 14. ledna 2020 v 16.00