Jan Branč | Navštívení

21 09 2010 - 28 11 2010
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Café Amadeus

Jan Branč (1974) je absolventem bakalářského a magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Výstava Navštívení představuje olomouckému publiku Brančovy práce z let 2004 až 2009. Podstatnou část tvoří fotografie ze souboru Podoby | 9měsíců, v němž se autor věnoval problematice rodičovství a portrétními snímky dokumentoval podobu rodičů a potomka před narozením dítěte, těsně po narození a zhruba v šesti měsících věku dítěte. Rodičovský cyklus doplňují ukázky ze sociologického projektu Návštěvníci, který sestává z portrétních fotografií autorových přátel v okamžiku, kdy k nim někdo přichází na návštěvu. Dílčím doplněním olomoucké kolekce je několik fotografií z cyklu Naše návštěvy, v němž Branč rozvíjí v rámci své domácnosti výše naznačený princip dokumentace hostů.