13 11 2014
2. 3. – 6. 4. 2011

2. 3. – 6. 4. 2011
Muzeum moderního umění | Café´87

Základem pro velkoplošné barevné koláže se staly černobílé fotografie Jindřicha Štreita. „Cyklus 13 obrazů – fotopláten o rozměrech 100 x 70 cm vznikl z originálních fotografií Jindřicha Štreita – kalendář 2000. Nabídl mi své snímky k přetvoření, čímž se obsah v jednotlivých fotografiích dostal do jiného kontextu, v některých případech do absurdních situací, podivných příběhů. Černobílá fotografie dostává fragmenty barevnosti, zvýraznění některých části, nebo naopak potlačení či vystřižení. Takto ručně vytvořené koláže jsou po minimální úpravě na PC vytištěny na plátno,“ popisuje svou práci Iveta A. Dučáková s tím, že s touto technikou začala už během studia na AVU. „V současné době ji dále prohlubuji a hledám nové možnosti. Zabývám se proměnou identity, deformací, atmosférou doby v neobvyklých spojeních, otázkami odstupu, odlišnosti, nestability. Lidé na obrazech jsou odrazem dnešní doby, bývají tajuplní, skrývají v sobě různé vnitřní pocity – strach, úzkost, naději, samotu, nevinnost…“

K výstavě, kterou ve středu 2. března v 18.30 hodin zahájí Jindřich Štreit, vyjde i reprezentativní knížka Rok na vsi v limitovaném nákladu 300 kusů. Návštěvníci vernisáže, během níž zahrají Amigos Michala Večerníka Žeravíka, tak budou první, kteří publikaci budou moci nejen prolistovat, ale i koupit a nechat si ji na následné autogramiádě podepsat. Kromě fotografií Jindřicha Štreita a koláží Ivety A. Dučákové jsou součástí knihy i básně Davida Hrbka, přímo inspirované obrazy Ivety A. Dučákové.

Více informací o tvorbě Ivety A. Dučákové: www.ivetaducak.com.