14 12 2017
21. 3. – 22. 7. 2018

Muzeum moderního umění Olomouc | Salon, Kabinet

21. 3. – 22. 7. 2018

             Inge Kosková

Olomoucká malířka, kreslířka a pedagožka se narodila 31. ledna 1940 v Brně. Ve své kreslířské tvorbě začínala velkorysými mnohovýznamovými figurálními kompozicemi. Lidské figury ji zajímaly jak v interakci (zápasníci, tanečníci, ukládání do hrobu), tak v jejich statické sošnosti – postavy zastavené v čase. Figurální kresby získaly časem podobu stromů z lidských rukou a krajin z lidských těl. Od poloviny 80. let se propracovala k esenciálnímu tématu své tvorby, jímž je příroda a prožitek přírody. Zcela opustila zobrazení nápodobou a soustředila se na autentické zachycení niterného prožitku. 

Krajina, stromy, portréty přátel, lidské tělo ale i hudba nebo mantry, to jsou časté náměty tvorby přední české kreslířky – Inge Koskové. Ve svých dílech reflektuje především duchovní rozměr svých námětů. Odráží se v nich často její záliba v józe nebo hudbě. Průřez její životní tvorbou ukáže od 8. března nová výstava v Muzeu moderního umění.

„Inge Kosková věnovala většinu svého života kresbě a postupně se propracovala mezi naše nejvýznamnější kreslíře. Žije a tvoří v Olomouci, kde má tento výtvarný projev velkou tradici, dokonce se dá mluvit o fenoménu olomoucké kresby. Ona sama pak patří k jeho nejvýznamnějším představitelům,“zdůrazňuje kurátor výstavy Ivo Binder.

Ve své tvorbě se zabývá několika náměty. Mezi ty, které ji oslovily hned na začátku umělecké kariéry, jsou příroda a její proměny. „Reflexe přírody nemůže na naší výstavě chybět. U kresby Inge Koskové je ale důležité říct, že dávno opustila její veristické zobrazení a spíš ji zajímá to, co v nás náměty vyvolávají. To je to podstatné na jejím výtvarném jazyku. Pro její kresbu je také příznačné neustálé směřování ke zjednodušení, k minimalistickému pojetí. Je to pro ni výrazový prostředek meditačních úvah o životě a věcech, se kterými se v něm setkáváme,“ objasňuje Ivo Binder.

Dalším velkým tématem v dílech Inge Koskové je lidské tělo, tělesnost a pohyb. „Tou prvotní inspirací byla dávná návštěva britského baletu v Olomouci, která ji velmi oslovila. Je to už vlastně několik desetiletí zpátky. Nicméně ten vjem z představení se stal podnětem celé řady figurálních kreseb,“ připomíná Binder.

„Ještě jedno směřování bych chtěl zdůraznit, a to její vztah k hudbě. Sama totiž hraje na klavír. A jako aktivní milovnice hudby se v kresbě věnovala také interpretaci hudebních děl,“ prozrazuje kurátor výstavy.

Průřez celoživotní tvorbou jedné z nejlepších českých kreslířek bude kromě výstavy v Muzeu moderního umění mapovat také podrobný katalog, který výstavu doprovodí.

VÝSTAVA: Inge Kosková | Kresby
VERNISÁŽ: 21. 3. 2018 | 18.30
TRVÁNÍ DO: 22. 7. 2018 
MÍSTO: Muzeum moderního umění Olomouc | Salon, Kabinet
KONCEPCE A KURÁTOR VÝSTAVY: Ivo Binder
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Tomáš Lampar
VÝSTAVNÍ GRAFIKA: Vladimír Vaca
INSTALACE: Filip Šindelář, Vlastimil Sedláček