13 02 2017
29. 6 až 28. 8. 2017 výstava fotografií

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ | 29. 6 . – 28. 8. 2017
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Café Amadeus

Letní prázdniny jsou tentokrát v Café Amadeus ve stylu cestování, a to ne ledajakého, ale do těch nejzaostalejších a nejvíce ohrožených částí světa. Tato místa, většinou postižená humanitární krizí, vám totiž přiblíží výstava děl dvou mladých českých fotografů Hany Connor a Filipa Jandourka.

Oba se dlouhodobě věnují dokumentární fotografii a cestují do zemí třetího světa. Hana Connor spolupracuje s organizací Lékaři bez hranic a právě pro ni dokumentuje život v oblastech postižených humanitárními katastrofami. Tato práce ji zavedla do zemí jako Kambodža, Indie nebo Bangladéš. Charakterizuje ji černobílá reportážní fotografie stejně jako stylizované kompozičně a technicky dokonalé portréty. Fotografii vystudovala na univerzitě v australském Perthu a ve své sbírce má i několik ocenění jako TAFE Best Portfolio in 2007, Australian Ilford Award 1st prize in 2006, Australian Ilford Award 1st prize in 2007.

Druhým autorem je pak Filip Jandourek, který pracuje pro Český rozhlas. Také on se zabývá dokumentární fotografií a zaměřuje se i na portréty. Za svou tvorbu byl oceněn v soutěži Czech Press Photo, a to za cyklus portrétů, které pořídil během protestů na ukrajinském Majdanu v roce 2014.