29 03 2016
Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana 24. 11. 2016 – 12. 2. 2017

Fenomén Ateliér papír a kniha
Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana

24. 11. 2016 – 12. 2. 2017
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET

Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně  v roce 1998 založil a do roku 2011 vedl Jiří Hynek Kocman – zásadní osobnost tzv. brněnského okruhu, protagonista konceptuálního myšlení,  paper-artu a tvorby knih-objektů. Tento jedinečný ateliér byl interdisciplinární platformou, pojímající kategorie „papír“ a „kniha“ především jako široce otevřená  „umělecká média“, tedy nikoliv utilitárně, tj. zúženě ve smyslu „nějaké podložky či materie“, na níž defilují „vyšší umělecké žánry“. Toto pojetí souvisí s přechylováním řemeslně-technologických  a designerských východisek do oblasti konceptuálního umění.  Výstava představí autorské papíry, knihy-objekty, paper-artové objekty a instalace studentů a také ukázky z tvorby Jiřího Hynka Kocmana.