09 09 2014
19. 4. — 17. 6. 2012

19. 4. — 17. 6. 2012
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit

Poznejte bohatý a dramatický příběh Olomouckého hradu a Dómského návrší hmatem! Ze speciálních potřeb cílového publika bude výstava vycházet po stránce prostorové i zvukové, výběrem exponátů a materiálů. Její součástí bude i několik exponátů vyrobených moderní formou 3D tisku, které vyjádří prostor Dómského návrší hmotným způsobem. Přestože je projekt určen zejména pro zrakově handicapované, svou názorností bude vhodný také pro školy a rodiny s dětmi. K dispozici navíc budou texty (v černotisku a v Braillově písmu) o exponátech, technikách, materiálech. Výstava navazuje na velmi úspěšný projekt Dotyk sochy z roku 2001.