Dorota Sadovská: HRDINA NOSÍ BRNENIE, SVÄTEC JE NAHÝ

07 03 2024 - 26 05 2024
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Dorota Sadovská, Madona s dítětem, 2023, akryl na plátně
Dorota Sadovská, Madona s dítětem

Dorota Sadovská je jednou z hlavních představitelek současné slovenské malby, působí však také na poli fotografie, videoartu, prostorových instalací a performance. Narodila se roku 1973 v Bratislavě, kde i dnes žije a tvoří. V roce 1997 absolvovala zdejší Vysokou školu výtvarných umení, o dva roky později dokončila studium na francouzské École Nationale des Beaux Arts v Dijonu. Veřejnosti se poprvé samostatně představila v roce 1995 na výstavě Acta v bratislavské galerii Nova. Od té doby zaznamenala na osm desítek samostatných vystoupení, zúčastnila se přinejmenším dalších dvou set skupinových výstav a k tomu dosud získala i třináct domácích nebo zahraničních ocenění. Její díla jsou zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách (Slovenská národná galéria, Národní galerie Praha, Albertina ve Vídni, The University of Arizona Museum of Art v­Tucsonu).

Celou intermediální tvorbu Doroty Sadovské spojuje niterný zájem o lidské tělo, kterého se v každém ze segmentů své tvorby dotýká specifickým způsobem. Vždy však jde o pravdivou, hlubokou a intimní uměleckou výpověď. Od počátku velmi suverénně pracuje s médiem klasické malby a tradičními malířskými tématy. S velkou úctou a zároveň novátorsky uchopuje zobrazování křesťanských postav – Krista, Panny Marie, svatých i andělů, které se v jejím díle zabydlely už v polovině devadesátých let minulého století. Zpravidla monochromatické figury, jejichž modely jsou konkrétní lidé, pojímá autorka minimalisticky, bez atributů, šatů i vlasů, s expresivní řečí gest a pohledů. Neobvyklý je zvolený úhel zabírající figury světců z nadhledu, který navozuje dojem nadzemské perspektivy. Dorota Sadovská často také velmi sofistikovaně a individuálně pracuje s výstavním prostorem, díky čemuž její obrazy často překračují rovinu klasického dvojrozměrného díla a fungují jako objekty.

Dorota Sadovská je jednou z hlavních představitelek současné slovenské malby, působí však také na poli fotografie, videoartu, prostorových instalací a performance. Narodila se roku 1973 v Bratislavě, kde i dnes žije a tvoří. V roce 1997 absolvovala zdejší Vysokou školu výtvarných umení, o dva roky později dokončila studium na francouzské École Nationale des Beaux Arts v Dijonu. Veřejnosti se poprvé samostatně představila v roce 1995 na výstavě Acta v bratislavské galerii Nova. Od té doby zaznamenala na osm desítek samostatných vystoupení, zúčastnila se přinejmenším dalších dvou set skupinových výstav a k tomu dosud získala i třináct domácích nebo zahraničních ocenění. Její díla jsou zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách (Slovenská národná galéria, Národní galerie Praha, Albertina ve Vídni, The University of Arizona Museum of Art v­Tucsonu).

Celou intermediální tvorbu Doroty Sadovské spojuje niterný zájem o lidské tělo, kterého se v každém ze segmentů své tvorby dotýká specifickým způsobem. Vždy však jde o pravdivou, hlubokou a intimní uměleckou výpověď. Od počátku velmi suverénně pracuje s médiem klasické malby a tradičními malířskými tématy. S velkou úctou a zároveň novátorsky uchopuje zobrazování křesťanských postav – Krista, Panny Marie, svatých i andělů, které se v jejím díle zabydlely už v polovině devadesátých let minulého století. Zpravidla monochromatické figury, jejichž modely jsou konkrétní lidé, pojímá autorka minimalisticky, bez atributů, šatů i vlasů, s expresivní řečí gest a pohledů. Neobvyklý je zvolený úhel zabírající figury světců z nadhledu, který navozuje dojem nadzemské perspektivy. Dorota Sadovská často také velmi sofistikovaně a individuálně pracuje s výstavním prostorem, díky čemuž její obrazy často překračují rovinu klasického dvojrozměrného díla a fungují jako objekty.

VSTUPenky

HRDINA NOSÍ BRNENIE, SVÄTEC JE NAHÝ

STÁLÉ EXPOZICE ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

ZDÍKŮV PALÁC (od října do dubna uzavřen)

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM, MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

VSTUPenky

HRDINA NOSÍ BRNENIE, SVÄTEC JE NAHÝ

STÁLÉ EXPOZICE ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

ZDÍKŮV PALÁC (od října do dubna uzavřen)

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM, MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

V kontextu dosavadních výstavních instalací Doroty Sadovské je výstava v olomouckém Arcidiecézním muzeu prvním projektem, jehož ohniskem je přímé setkání jejích maleb se starým uměním. Nastavuje se tak předpokládaný a očekávaný dialog stálých a časem ověřených hodnot se současným malířským projevem, v němž se snoubí smělý, nekonvenční a provokující přístup s vědomím věčnosti a duchovního přesahu zvolených témat. Příběh výstavy symbolicky otevírají obrazy z cyklu Svätí, který v tvorbě Doroty Sadovské představuje iniciační a zároveň stále pokračující a otevřené dílo. Autorka vrací světcům zpět život, emoce, gesta a těla, která extrahuje do koncentrovaných perspektivních zkratek. Úvodní společenství obrazů světců a světic vytváří symbolickou předsíň k pobývání v blízkosti obrazů Svaté rodiny v následující části výstavy. Tuto část instalace nadto provází setkání dvou pláten s kojící Madonou, jejichž vznik od sebe dělí takřka čtyři staletí. Lidství Madony neapolského barokního malíře Bernarda Cavallina není jako u Doroty Sadovské vyjádřeno významově akcentovanou nahotou, ale pro svou dobu neméně provokativně zvoleným modelem prosté dívky z ulice. Následující dva sály přinášejí trýznivou beznaděj a bezmocnost v autorčině interpretaci tématu Piety a závěrečnou katarzi na obrazech Modrozeleného Krista s ranami a Bílého Krista v posledním sále Galerie.

VÝSTAVA: Dorota Sadovská: HRDINA NOSÍ BRNENIE, SVÄTEC JE NAHÝ
MÍSTO: Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie
TERMÍN: 07 03 – 26 05 2024
VERNISÁŽ: 07 03 2024 v 18:30
AUTORKY: Gabriela Elbelová, Dorota Sadovská
KURÁTORKA: Gabriela Elbelová
PŘEKLAD: Zuzana Henešová
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Dorota Sadovská, Vlastimil Sedláček
GRAFICKÝ DESIGN: Vladimír Vaca
INSTALACE: Vlastimil Sedláček, Daniel Opletal, Filip Šindelář, Ondřej Žák
PROPAGACE: Lukáš Horák, Tomáš Kasal
DOPROVODNÉ PROGRAMY: Hana Lamatová, Marek Šobáň

VÝSTAVA: Dorota Sadovská: HRDINA NOSÍ BRNENIE, SVÄTEC JE NAHÝ
MÍSTO: Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie
TERMÍN: 07 03 – 26 05 2024
VERNISÁŽ: 07 03 2024 v 18:30
AUTORKY: Gabriela Elbelová, Dorota Sadovská
KURÁTORKA: Gabriela Elbelová
PŘEKLAD: Zuzana Henešová
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Dorota Sadovská, Vlastimil Sedláček
GRAFICKÝ DESIGN: Vladimír Vaca
INSTALACE: Vlastimil Sedláček, Daniel Opletal, Filip Šindelář, Ondřej Žák
PROPAGACE: Lukáš Horák, Tomáš Kasal
DOPROVODNÉ PROGRAMY: Hana Lamatová, Marek Šobáň

Dorota Sadovská
Dorota Sadovská
Dorota Sadovská
Dorota Sadovská