Domýšlet & Rozpoznávat

07 01 2021 - 28 02 2021
Trienále SEFO 2021
Trienále SEFO 2021
Galerie Caesar / Trienále SEFO 2021

Druhá výstava, kterou v rámci Trienále SEFO 2021 uvádí tradiční olomoucká Galerie Caesar, představuje dvojici bezpečně etablovaných současných autorů, grafika Šimona Brejchu a intermedialistu Michala Kindernaye. Společně s mladou architektkou Marií Štěfanovou sdílí zájem o krajinu a přírodní elementy. Jejich tvorba není v pravém slova smyslu angažovaná, rozhodně je ale uvědomělá. A pro mladší kurátory SEFO je dobrým impulzem k vlastním úvahám.

Výstava tří autorů a tří kurátorů (Jakub Frank, Barbora Kundračíková, Martina Mertová) reaguje na hlavní téma letošních Ekologických dní Olomouc (EDO) – a předkládá argument v argumentu. Jestliže je dnes ekologie a vztah ke krajině jedním z hlavních témat, která sledujeme, jestliže se zároveň pozornost soustředí na několik málo vybraných oblastí jako je nedostatek vody v krajině nebo oteplování země, jak je to s těmi, které jsou pro běžné vnímání příliš křehká či marginální? A jak je to s osobní zkušeností s dnešní krajinou? Marii Štefanovou, Šimona Brejchu a Michala Kindernaye spojuje zájem o efemérní, o nenápadné, ale soustavně se opakující fenomény. V jejich tvorbě se vzájemně zrcadlí a zpřesňují, místy ovšem také popírají – fungují a jednají jako autonomní entity nadané vlastní identitou nezávislou na té lidské. Ať už je to otisk větve, záznam zvuku či mapování uplynulého děje, člověk je jeho příjemcem, byť aktivním, nikoli původcem. Chce se téměř říci, že Kant po Duchampovi, Kant v době post-konceptuální, je možná pasé – Kant po antropocénu, ve světě, který už není pouze či především lidský, ovšem získává na zajímavosti.

Výstava je součástí programu Trienále současného středoevropského umění a kultury, které připravuje Muzeum umění Olomouc v rámci programu Středoevropského fora pro rok 2021. To, pod názvem Universum, reflektuje způsoby našeho vztahování se ke světu a uvažování o něm. Cílem trienále je propojit nezávislé subjekty v rámci města Olomouce a vytvořit společnou platformu pro jejich příští spolupráci.

Výstava je součástí programu Trienále současného středoevropského umění a kultury, které připravuje Muzeum umění Olomouc v rámci programu Středoevropského fora pro rok 2021. To, pod názvem Universum, reflektuje způsoby našeho vztahování se ke světu a uvažování o něm. Cílem trienále je propojit nezávislé subjekty v rámci města Olomouce a vytvořit společnou platformu pro jejich příští spolupráci.

Šimon Brejcha (*1963 Karlovy Vary) je grafik, kreslíř a malíř. Absolvoval studia na Univerzitě Karlově (1994) a řadu rezidenčních pobytů zejména v severním Německu (Wilke Atelier, Bremerhaven, 1997, 2002, 2009) ad. V letech 2017, 2019 a 2020 byl nominován na Cenu Vladimíra Boudníka. Je nositelem řady ocenění Grafika roku (2011, 2015, 2016, 2017 ad.) i dalších cen z mezinárodních přehlídek (2012 Bilbao ad.). Vystavuje samostatně (1996 Frankfurt am Main, 2001 Dráždany, 2006 Würzburg, 2007 Brno, 2010 Karlovy Vary, 2016 Kutná Hora, 2020 Praha ad.) i skupinově (1996 Praha, 1999 Györ, 2006-9-12 Krakov, 2009-15 Guanlan, 2014 New York, 2016 Praha, 2018 Santander, 2018 Kutná Hora ad.).

Michal Kindernay (*1978, Hradec Králové) studoval na FAVU VUT (ateliér Video, 2004-2008) a v Centru audiovizuálních studií pražské FAMU (Miloš Vojtěchovský), kde nyní působí jako pedagog. Působí jako intermediální umělec, performer a kurátor, kombinuje přístupy technologie, ekologie a environmentu. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, byl členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze.

Marie Štefanová (*1991 Praha) Původem moravská architektka vystudovala v progresivním ateliéru IV pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Absolvovala stipendium v Japonsku a pracovní stáže v Zagrebu a Amsterdamu. Za studentské projekty získala ocenění mimo jiné v prestižní Přehlídce diplomových prací ČKA. Autorka se pohybuje na hranici architektonických disciplín. Přesahy a symbolická rovina výstupů posunují její práci směrem ke konceptuálnímu umění.