13 11 2014
20. 10. 2011 – 26. 2. 2012

20. 10. 2011 – 26. 2. 2012
Muzeum moderního umění | Trojlodí

Reprezentativní ukázka díla jednoho z nejvýznamnějších představitelů české poválečného umění, malíře, grafika, pedagoga a neúnavného experimentátora. V tvorbě Dalibora Chatrného (*1925) se protínají cesty většiny významných uměleckých metod a tvůrčích přístupů druhé poloviny 20.století. Je pro ni charakteristické konceptuální myšlení, které uplatňuje v tvorbě plastik, experimentech s magnetickým polem, land-artových akcích nebo v sémantických kresbách a malbách. Tématy těchto často v cyklech vytvářených děl jsou ambivalence: iluze a skutečnost, dvojrozměrné a trojrozměrné vyjadřování, paradoxy vnímání prostoru, pravidlo a náhoda, slovo a jeho grafická podoba, symetrie, zrcadlení. Chatrného tvorba posledních čtyř desetiletí bude zastoupena díly z významných soukromých i veřejných sbírek.