18 08 2014
5. 11. — 2. 12. 2014

5. 11. — 2. 12. 2014
Muzeum moderního umění | Café 87

Kolekce fotografií Rudolfa Brunera-Dvořáka (1864–1921) zachycuje okamžiky z rodinného života Františka Ferdinanda d´Este, následníka rakousko-uherského císařského trůnu. Momentky vznikaly převážně během jeho pobytů na zámku Konopiště. Snímky pocházejí z odkazu ThDr. Jana Leopolda Koláře (1869–1936), který na Konopišti působil od roku 1902 jako zámecký kaplan a býval i zpovědníkem arcivévody Františka Ferdinanda a jeho manželky právě při jejich pobytech v Čechách. Snímky z pozůstalosti ThDr. Koláře jsou po léta uchovávány v rodině Mudr. Břetislava Šmída, který je laskavě zapůjčil pro výstavní účely spojené se stoletým výročím zahájení první světové války.