29 03 2016
450 let Vědecké knihovny v Olomouci 7. 4. – 12. 6. 2016

7. 4. – 12. 6. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET

Při příležitosti 450 let od založení Vědecké knihovny v Olomouci podrobně přiblížíme nejen historii této významné a pozoruhodné instituce, ale také unikáty z jejích fondů, které zůstávají obvykle skryté v depozitářích. Vzhledem k obsáhlosti tématu je výstava rozdělená do tří samostatných expozic – v Muzeu moderního umění, Vlastivědném muzeu Olomouc a Vědecké knihovně v Olomouci. Společně vytvářejí komplexní obraz historických proměn knihovny, která nepochybně patří k největším klenotům města Olomouce.

U nás si prohlédnete nejcennější exponáty z historických fondů knihovny – rukopisy z 11. – 16. století, prvotisky, knižní vazby a mapy z 15.–17. století. Vystavíme například Evangeliář zábrdovický z 11. století, který patří k nejcennějším iluminovaným rukopisům v českých zemích, dva české překlady bible z 15. století – Bibli olomouckou a Bibli boskovickou, jeden z nejrozměrnějších dokumentů v knihovním fondu, více než 60 centimetrů vysoký Graduál loucký (15. století) nebo prvotisk Boccacciových Slavných žen z 15. století. Jedinečná je rovněž kruhová mapa světa z konce 15. století.

Ve Vlastivědném muzeu Olomouc najdete informace o dějinách knihovny, ilustrované dokumenty z knihovního fondu a archivními materiály. Expozice ve Vědecké knihovně v Olomouci představí významné osobnosti a zajímavosti spjaté s její historií.

Doprovodný program