19 08 2014
14. 11. 2013 – 30. 4. 2014

Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc I
Centrální přitažlivost | Středoevropská grafika 2. poloviny 20. století a autorská kniha

14. 11. 2013 – 30. 4. 2014
Muzeum moderního umění |  Galerie

Výstava středoevropské grafiky 2. poloviny 20. století, která kromě volných prací zahrnuje také ukázky ze sbírky autorské knihy, evokuje dvojici velkých otázek: Existuje střední Evropa a její specifická kulturní tradice? A lze toto spříznění postihnout v konkrétních výtvarných projevech daného časového období? Jejím cílem přitom není nalézt definitivní odpovědi, ale spíše představit šíři a pestrost témat, projevů a autorských gest, s nimiž se lze v daném období ve visegrádském prostoru setkat. 

V rámci expozice jsou představena díla polských, maďarských, slovenských a českých umělců. Za všechny jmenujme alespoň Janinu Kraupe-Świderskou, Lajose Kassáka, Dóru Maurer, Sándora Pinczehelyie, Milana Dobeše, Jozefa Jankoviče, Dezidera Tótha, Zdeňka Sýkoru, Vladimíra Boudníka, Karla Malicha, Aleše Veselého a Evu Bednářovou.

Výstava tvoří proměnlivou součást nové stálé expozice umění 2. poloviny dvacátého století a je doplněna projekcí krátkých videodokumentů, připravených v rámci projektu Central European Art Database.