13 02 2017
6. 4. – 7. 5. 2017 výstava fotografií

Muzeum umění Olomouc | Divadlo hudby
6. 4. – 7. 5. 2017
Výstava je součástí festivalu Česko-německé kulturní jaro 2017.

Výstava fotografií přináší pohled na události z léta roku 1989, kdy se Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze stalo útočištěm pro tisíce východních Němců, kteří doufali, že se jim prostřednictvím ambasády podaří dostat na Západ. Situace, kdy prostory zastupitelského úřadu obývaly davy uprchlíků, vyústila 23. srpna 1989 v jeho přechodné uzavření. Fotografka Blanka Lamrová zachytila v té době celou řadu situací z okolí ambasády, osudy lidí v bezvýchodné životní situaci, politický i dobový kontext. Fotografka, která pochází z Litovle, pracovala od roku 1972 jako fotografka Národní Galerie v Praze a je členkou Asociace profesionálních Fotografů České Republiky a Svazu Českých Fotografů.

 

Česko-německé kulturní jaro 2017 

Při příležitosti 20. výročí podepsání Česko-německé deklarace dne 21. ledna 1997 se koná od dubna do června 2017 na obou stranách hranice Česko-německé kulturní jaro. Tato iniciativa je společným dílem Ministerstva zahraničí SRN a Goethe-Institutu v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem zahraničí ČR a Česko-německým fondem budoucnosti. Cílem Kulturního jara není pouze poukázat na naši úzkou spolupráci v oblasti kultury, ale především podnítit její další rozvoj. Iniciativa tak přispěje k dalšímu prohloubení česko-německých vztahů.

Výstava je součástí festivalu Olmützer Kulturtage