02 03 2015
4. 2. – 16. 4. 2015

Ateliér grafiky I | Škola Jiřího Lindovského Vojtěch Pálka a Lenka Falušiová

4. 2. – 16. 4. 2015
Muzeum moderního umění | Café 87

Výstavou absolventa pražské Akademie výtvarných umění a trojnásobného držitele ceny Grafika roku Vojtěcha Pálky (*1986) je uvozen volný cyklus prezentací studentů a absolventů českých grafických škol. V obměně, která proběhne v polovině měsíce března, se vedle již etablovaného Pálky představí studentka ateliéru Jiřího Lindovského, Lenka Falušiová (*1988). Zatímco Pálku je možné spojovat především se sociálními kontexty a prostředími (město, nemocnice), druhá vystavující reflektuje svět mimo civilizaci, krajinu a les zejména Jeseníků. Její subtilní grafické tisky (čárový lept, suchá jehla) jsou vhodnou paralelou Pálkových zdánlivě přísně racionálních, avšak ve skutečnosti silně empatických rastrů. 

Setkání s oběma autory a slavnostní derniéra | vernisáž proběhne při příležitosti obměny autorských cyklů ve středu 11. března 2015.