Art & Print | Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc

21 11 2019 - 01 03 2020
Muzeum moderního umění
Václav Hollar, Břicho a údy 1665, lept
Václav Hollar, Břicho a údy 1665, lept

Kolekce staré grafiky Muzea umění Olomouc nebyla, na rozdíl od grafiky moderní a současné, nikdy budována systematicky. Sbírka nemá konkrétní zaměření či vymezení sběratelských témat, přesto jsou v ní zastoupena nejen jednotlivá pozoruhodná díla významných autorů i dílen, ale také tisky ilustrující široké spektrum námětů a forem grafického umění od pozdního středověku do konce 19. století.

O uměleckém významu grafiky dnes není pochyb, její postavení však nebylo vždy jednoznačné. Často byla chápána a vnímána především jako reprodukční médium, tedy zejména zdroj informací o historii, kultuře, umění. Od počátku však byly rozvíjeny obě dvě základní polohy grafického tisku. První, v podstatě původní, vychází z možnosti reprodukovatelnosti, tedy zmnožení obrazu a představuje grafiku zejména jako nástroj šíření idejí, obrazů či myšlenek. Stejně významná však byla vždy také její druhá poloha – tedy umělecká, exklusivní, výsostně autorská. Obě se přitom mohly vzájemně potkávat, prolínat či doplňovat.  

Provázanost technologie s uměleckým záměrem při vzniku grafického obrazu reflektuje název části výstavy věnované staré grafice. Na vybraných exponátech pestré muzejní kolekce vypráví příběh grafiky v průběhu jejího historického i technologického vývoje. Počínaje dřevořezovými ilustracemi konce 15. století, přes virtuózní mědirytiny renesančních a manýristických mistrů, širokou škálu možností a podob barokního leptu až k univerzálnosti litografie, která ovládla grafiku 19. století. Námětová šíře grafické produkce zahrnuje sakrální i profánní témata, mytologie, alegorie, architekturu, krajinu, portrét i žánrové či satirické tisky. 

Kolekce staré grafiky Muzea umění Olomouc nebyla, na rozdíl od grafiky moderní a současné, nikdy budována systematicky. Sbírka nemá konkrétní zaměření či vymezení sběratelských témat, přesto jsou v ní zastoupena nejen jednotlivá pozoruhodná díla významných autorů i dílen, ale také tisky ilustrující široké spektrum námětů a forem grafického umění od pozdního středověku do konce 19. století.

O uměleckém významu grafiky dnes není pochyb, její postavení však nebylo vždy jednoznačné. Často byla chápána a vnímána především jako reprodukční médium, tedy zejména zdroj informací o historii, kultuře, umění. Od počátku však byly rozvíjeny obě dvě základní polohy grafického tisku. První, v podstatě původní, vychází z možnosti reprodukovatelnosti, tedy zmnožení obrazu a představuje grafiku zejména jako nástroj šíření idejí, obrazů či myšlenek. Stejně významná však byla vždy také její druhá poloha – tedy umělecká, exklusivní, výsostně autorská. Obě se přitom mohly vzájemně potkávat, prolínat či doplňovat.  

Provázanost technologie s uměleckým záměrem při vzniku grafického obrazu reflektuje název části výstavy věnované staré grafice. Na vybraných exponátech pestré muzejní kolekce vypráví příběh grafiky v průběhu jejího historického i technologického vývoje. Počínaje dřevořezovými ilustracemi konce 15. století, přes virtuózní mědirytiny renesančních a manýristických mistrů, širokou škálu možností a podob barokního leptu až k univerzálnosti litografie, která ovládla grafiku 19. století. Námětová šíře grafické produkce zahrnuje sakrální i profánní témata, mytologie, alegorie, architekturu, krajinu, portrét i žánrové či satirické tisky. 

Sbírka volné grafiky

představuje třetí nejobsáhlejší sbírkový fond Muzea umění Olomouc. Je vnitřně rozdělena na dva celky – menší kolekci staré grafiky 15. až 19. století a obsáhlejší konvolut grafiky 20. a 21. století, tedy moderní a současné. Toto členění zachovává také koncepce aktuální profilové výstavy, kterou Muzeum umění Olomouc pokračuje v  systematickém zpracování a prezentaci svého kmenového sbírkového fondu. Autonomní instalace i doprovodné publikace věnované sbírce grafiky, přesto spolu navzájem komunikují a odkazují jedna na druhou. Hranice nejsou jasně vymezené ani uzavřené a překvapivé souvislosti, ať již námětové, výtvarné či technologické, tak může návštěvník výstavy hledat napříč staletími. Prezentace sbírky v celém jejím časovém rozsahu přibližuje prostřednictvím vybraných děl širokou škálu podob a funkcí, kterými byla grafika nadána od samých počátků svého vzniku.

Sbírka volné grafiky

představuje třetí nejobsáhlejší sbírkový fond Muzea umění Olomouc. Je vnitřně rozdělena na dva celky – menší kolekci staré grafiky 15. až 19. století a obsáhlejší konvolut grafiky 20. a 21. století, tedy moderní a současné. Toto členění zachovává také koncepce aktuální profilové výstavy, kterou Muzeum umění Olomouc pokračuje v  systematickém zpracování a prezentaci svého kmenového sbírkového fondu. Autonomní instalace i doprovodné publikace věnované sbírce grafiky, přesto spolu navzájem komunikují a odkazují jedna na druhou. Hranice nejsou jasně vymezené ani uzavřené a překvapivé souvislosti, ať již námětové, výtvarné či technologické, tak může návštěvník výstavy hledat napříč staletími. Prezentace sbírky v celém jejím časovém rozsahu přibližuje prostřednictvím vybraných děl širokou škálu podob a funkcí, kterými byla grafika nadána od samých počátků svého vzniku.

Výstava: Art & Print | Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc
Místo: Muzeum moderního umění
Trvání: 21. 11. 2019 – 1. 3. 2020
Autorka výstavy: Helena Zápalková
Překlad: Zuzana Henešová, Adéla Horáková
Grafický design: Petr Šmalec
Instalace: Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Dalibor Sedlák, Martin Fišr, Ondřej Žák
Restaurování: Zuzana Kaštovská
Edukace: Terezie Čermáková