23 02 2015
19. 6. – 12. 10. 2008

19. 6. – 12. 10. 2008
Muzeum moderního umění | Obrazárna

Výstava je zatím největší přehlídkou děl více než čtyřiceti autorů z Čech, Moravy a Slezska, kteří jsou zařazováni do oblasti art brut, označující umění v „původním, surovém (syrovém) stavu“. Najdeme zde jména mediumních tvůrců napojených na spiritistickou zkušenost z podkrkonošského okruhu (Kovář, Tona, ad.), z okruhu jižní Moravy (Marková, Koukalová, Kodríková ad.), Slezska (Kotzian, Raška ad.), stejně jako solitérní a těžko zařaditelné autory (Havlíček, Křížek, Zemánková) a také zcela svébytné autory jako je Semerák, Kodovská, Kudelová, Martinec ad. 

Práce art brut, oproštěné od vnějších vlivů, kalkulu, úspěchu, napájené z přímých zdrojů světa imaginace, jsou vzrušující svou skutečnou původností. „Daří se jim unikat všemu, co směřuje k falšování svědectví … izolovanost a zřeknutí se každého prospěchu a všech marnivostí je tu zárukou totální autenticity, a to i přes pohnutlivost, již to jednotlivci přináší; té autenticity, jež všude jinde tolik chybí a po níž toužíme den po dni stále víc.“ (André Breton, 1948). 

Více než dvě stě exponátů ze sbírek Městského muzea Nová Paka, Psychiatrické léčebny v Kroměříži, Muzea umění Olomouc, z kolekce Evy a Jana Švankmajerových a také ze soukromých majetků dává možnost komplexního pohledu na české art brut v období 1905 až 2005, které má jedinečné postavení v evropském kontextu. 

Autorkou koncepce výstavy je výtvarná teoretička (také malířka, kurátorka a básnířka) Alena Nádvorníková, která tak zhodnotila svou mnohaletou objevnou práci; díky její iniciativě a publikační činnosti poznala po první pražské výstavě v roce 1998 české art brut i řada evropských zemí, kde se konaly obsáhlé výstavy doprovázené katalogy (Vídeň 2000, Paříž 2002, Brusel 2004, Lausanne 2005).

Výstava je prvním a nejvýznamnějším projektem v řadě výstav zaměřených na fenomén art brut, připravovaných pro léta 2008–2009. K výstavě vychází ve spolupráci s pražským nakladatelstvím Arbor vitae rozsáhlá a obrazově bohatě vybavená publikace s hlavní studií Aleny Nádvorníkové a s dalšími texty.