29 03 2016
Druhá strana cihly 30. 6. – 18. 9. 2016

30. 6. – 18. 9. 2016
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | CAFÉ AMADEUS
VERNISÁŽ: 30. 6. 2016 | 17.00 hodin

Arek Gola (*1972) je absolventem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Věnuje se dokumentární fotografii a dlouhodobě sleduje život v oblasti Horního Slezska, které silně zdevastoval těžký průmysl. V Olomouci poprvé vystavoval v roce 2010 svůj cyklus Ženy v dole, ve kterém se mu podařilo zaznamenat kontrast jemného ženského prvku a tvrdých pracovních podmínek povrchových dolů. 

Cyklus Druhá strana cihly mapuje každodenní život ve slezských domácnostech, které jsou velmi skromně až chudě vybavené. Gola si všímá energie, úsilí a nadšení, jaké jejich obyvatelé investují do jejich zvelebení a funkčnosti. Proto jsou fotografie zaplněny množstvím umělých květin, levných dekorací a často nadbytečnými předměty. Gola však nikoho nedehonestuje, naopak svým objektům dává volnost a my cítíme, jak jsou na svá malá království pyšní.

Gola pracuje jako fotoreportér pro polské deníky, jeho fotografie jsou ve sbírkách Katowického muzea, Městského muzea v Zabrze či v Muzeu umění Olomouc. Je členem ZPAF (Svaz polských fotografů).

Komorní výstava Areka Goly je součástí doprovodného programu k výstavě Jindřicha Štreita, který byl Golovým pedagogem na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.