28 01 2019
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Zámecká obrazárna | Schönfeldův sál 20. 4. – 2. 6. 2019

Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Zámecká obrazárna | Schönfeldův sál
20. 4. – 2. 6. 2019

Druhá letošní výstava na kroměřížském zámku připomene dvě stě let od jmenování arcivévody Rudolfa Jana (8. 1. 1788, Florencie – 24. 7. 1831, Baden) olomouckým arcibiskupem a také kardinálem.

Nejmladší šestnácté dítě císaře Leopolda II. (1747–1792) a Marie Louisy Španělské (1745–1792) se v roce 1819 stalo po smrti arcibiskupa Marii Tadeáše Trautmannsdorfa jeho nástupcem. Praktické řízení svěřené arcidiecéze povětšinou přenechával svému generálnímu vikáři a plnoprávnému zástupci Františkovi hraběti Migazzimu. Arcibiskup s císařskou krví se nejvíce angažoval v oblasti věd a umění. Byl rovněž posledním olomouckým arcibiskupem, který využil práva ražby mincí.

„U příležitosti 200letého výročí nástupu arcivévody Rudolfa Jana na stolec olomouckých arcibiskupů připomene drobná expozice připravená v tzv. Schönfeldově sále zámecké obrazárny arcibiskupského zámku v Kroměříži nejen jeho osobu, ale i sbírky, které jsou zde uloženy,“ prozradila kurátorka Jana Macháčková.

V arcibiskupském zámku v Kroměříži, který si Rudolf Jan vybral za svou hlavní rezidenci, se nachází část jeho hudební sbírky a také sbírka knih, map a mědirytin. „Návštěvníci si budou moci například prohlédnout cyklus variací, který věnoval svému učiteli hudby Ludwigu van Beethovenovi, a také jeho vlastnoruční skici a náčrty, jež nacházíme v jeho poznámkách, korespondenci i hudebních cvičeních,“ uvedla kurátorka hudebního archivu Pavla Přikrylová.

„Ze sbírek knih, kresby a grafiky jsme vybrali oslavnou poému v Kroměříži působícího piaristy Mansueta a S. Petro, kterou arcivévodovi věnoval u příležitosti jeho jmenování arcibiskupem, a lavírovanou kresbu oslavující ho jako génia, který pečoval o vše užitečné a krásné a také jako milovníka umění a věd,“ doplňuje Jana Macháčková.

Za episkopátu Rudolfa Jana došlo i k tzv. aukci nepotřebných sbírkových předmětů (16.– 23. 11. 1830 v Olomouci, 4. 12. v Kroměříži), kvůli které přišla kroměřížská obrazárna o zhruba 300 obrazů a většinu kreseb. Jaké důvody vedly arcivévodu k tomuto rozhodnutí, není jasné. Kardinál Rudolf Jan zemřel 23. července 1831 v Badenu. Jeho tělo bylo uloženo do rodinné hrobky ve Vídni, ale srdce je na jeho přání umístěno v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci.