Arcibiskup Theodor Kohn (1893–1904) | Neklidný osud talentovaného muže

09 09 2014
31. 5. — 30. 9. 2012

31. 5. — 30. 9. 2012
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | zámek 

Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn představuje výraznou, byť rozporuplnou osobnost přelomu 19. a 20. století, která přitahovala a stále přitahuje řadu badatelů. Většina odborníků se přitom dosud věnovala aférám, jež urychlily Kohnův pád v podobě rezignace. Výstava si ale klade za cíl představit arcibiskupa Kohna především jako mecenáše umění a sběratele, který se například úpravami kroměřížského zámeckého areálu a vybavením arcibiskupských rezidencí zapsal do kulturních dějin Moravy. Výstava a doprovodná publikace upozorní i na zásadní podíl Kohna na duchovních i hospodářských reformách, které do českých zemí pronikaly na počátku 20. století a souvisely s celosvětovým rozvojem ekonomiky, sociálními otázkami, reformním hnutím v církvi či s národnostní emancipací. Tedy s dramatickým přerodem feudálního ducha „staré Evropy“ v moderně utvářený svět spočívající na proměně vnímání obecně lidských pojmů svobody a víry.