Architektura v procesu

24 11 2022 - 02 04 2023
Návrh architekta Michala Sborwitze na využití třídy Československé armády v Kladně z roku 1987
Michal Sborwitz, studie využití tř. Čs. armády, Kladno – centrum, 1987

Výstava Architektura v procesu je sondou do práce a komplexního uvažování architekta. Zkoumá, co všechno stojí za finální podobou staveb, jaké kroky k nim vedou a jak architekti ztvárňují svoje trojrozměrné myšlenky. Muzeum umění Olomouc v tematickém výběru představuje to nejlepší ze sbírky architektury, jež se od konce 70. let minulého století rozrostla do dnešních dnů na úctyhodných dvaadvacet tisíc položek.

K nalezení kurátorského klíče k výstavě autorky inspiroval proces utváření sbírky plné skic, výkresů a modelů, v němž je sama architektura nahlížena v procesu svého vzniku. Návštěvníci mohou sledovat kroky architektů související s hledáním ideálního řešení architektonických úloh a zráním architektonické tvorby obecně. Budou spolu s námi stopovat prvotní impulzy školního drilu, upevňování vlastního rukopisu, osobní nasazení nebo praxi ztíženou dobovými podmínkami.

Výběr exponátů ze sbírek MUO protíná časovou osu od 19. století až po současnost. Návštěvníci se setkají s díly slavných jmen: Jana Kotěry, Lubomíra a Čestmíra Šlapetových, Aleny Šrámkové, manželů Machoninových, Václava Aulického, ale i s pracemi mladších tvůrců, například z architektonického studia Malý Chmel. Součástí expozice je také čerstvá diplomová práce z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, která představuje nejnovější možnosti navrhování. 

Ne vždy je hlavním kritériem kvalita exponátů ‒ někdy slouží spíše jako ilustrace sledovaného fenoménu. Jako příklad lze uvést různá stádia hledání a skicování staveb nebo změnu projektu pod tlakem estetických norem s příchodem socialistického realismu. Některé exponáty se zároveň dotýkají muzea jako sbírkotvorné a edukační instituce – mají nastolovat otázky, co vše ještě má či nemá cenu chránit. A také jak působit na veřejnost, aby viděla i jiné souvislosti a krásu tam, kde by ji nehledala, a oprostila se od zjednodušujících hodnotících kategorií: líbí – nelíbí. 

Část výstavy je věnována ryze současné tvorbě. Abychom divákům lépe přiblížili dnešní praxi, v expozici se na základě otevřené výzvy, podpořené Nadací české architektury, zabydlela reálná architektonická kancelář Amulet s architekty Petrem Burešem, Alžbětou Žabovou a Janem Skočkem. Ti pracují na vlastních projektech a také na přípravě architektonického řešení výstavy plastiky ze sbírky muzea, která se uskuteční v roce 2023. Lidé mohou s architekty komunikovat a sledovat jejich práci v procesu vzniku. 

K dlouhodobému úsilí Muzea umění Olomouc patří osvěta na poli urbanismu, architektury a památkové péče. Součástí výstavy je proto také bohatý doprovodný program pro všechny typy návštěvníků.

Katalog

Výstavu doprovází sedmdesátistránkový katalog, v němž je přetištěna většina vystavených prací. Kromě kapitol členěných ve shodě s libretem výstavy seznamuje zájemce s historií i koncepcí olomoucké sbírky architektury, která patří vedle Národní galerie, Národního technického muzea a Muzea města Brna k těm největším, o něž čeští muzejníci pečují. 

VÝSTAVA: Architektura v procesu
VERNISÁŽ: 24 11 2022 v 18:30
TRVÁNÍ: do 12 03 2023
MÍSTO: Muzeum moderního umění – Salon, Kabinet 
KURÁTORKY: Klára Jeništová, Martina Mertová
GRAFIKA: Vladimír Vaca
PŘEKLAD: Simon Gill
FOTOGRAFIE: Zdeněk Sodoma, ateliér Malý Chmel, Eva Kvaššayová 
RESTAUROVÁNÍ: Veronika Klimszová, Anežka Jadlovská
INSTALACE VÝSTAVY: Daniel Opletal, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář 
PROPAGACE: Lukáš Horák, Tomáš Kasal
DOPROVODNÉ PROGRAMY: David Hrbek, Denisa Tessenyi
AUDIOVIZE: Tomáš Jurníček