08 01 2015
10. 9. 2009 – 17. 1. 2010

10. 9. 2009 – 17. 1. 2010
Muzeum moderního umění |Galerie

Jak název napovídá, výstava se zaměří na autory, jejichž dílo Výstava s názvem ANTIMODERNISTÉ představí autory, kteří  své dílo vytvořili jako určitý protiklad k modernímu umění a zvláště avantgardismu jako dogmatu potřeby neustálých změn. Autoři na výstavě zastoupení tvoří ovšem skupinu velice různorodou; někteří její členové patřili z počátku mezi zakladatele moderního umění, jiní proti němu bojovně vystupovali a další, (většinou outsideři) vytvářeli své dílo, aniž by vnímali okolí a tzv. kontext. Na výstavě budou prezentování také umělci místní, autoři zapomínaní a ovšem také příslušníci německé menšiny.