13 11 2014
3. 5. – 22. 6. 2011

3. 5. – 22. 6. 2011
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Café Amadeus

Andrej Balco (* 1973) je absolventem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě (2010) a Fakulty sociálních věcí Trnavské univerzity v Trnavě (1998). Ve své tvorbě se zaměřuje jak na portrétní pojetí dokumentu, tak na sugestivní reportáž o místě a době, ve které se zrovna nachází. Jeho zatím poslední fotografický cyklus zachycuje život v ukrajinském městě Antracit. Dokumentoval zde především život ve městě, kde většina populace žije na hranici chudoby bez naděje na změnu. Ubíjející životní podmínky, kdy mnozí pracují na směny v několika pracovních úvazcích tak, aby pokryli základní životní náklady a každodenní potřeby, se promítl i do fotografií, které ztrácejí z dřívější autorovy exotické barevnosti i humorné sarkastičnosti. Balco se soustředil především na postavení mladé generace, která je naprosto beznadějná a bez budoucnosti. Ti kteří mají odvahu, odcházejí jako nelegální dělníci do zahraničí, ostatní pracují v dolech anebo se snaží uchytit v jedné z mála továren jako je např. Slavsant. Mezi více než 300 zaměstnanci zde pracuje přibližně jedna čtvrtina žen. Právě jejich postavení se snažil autor také zaznamenat. Výsledkem jsou syrové, emocionálně silné záběry z provozu továrny, kde mladé ženy denně za mizerných bezpečnostních opatření a většinou bez technické podpory asistují při výrobě a transportu tun kovových trubek a potrubí.